Гаранция

Продуктите предлагани от www.9plus.bg са придружени от сертификат на производителя, гарантиращ техния оригинален произход.
В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. 0886 702 001. Условията по рекламация на закупен продукт от online магазина са описани по-долу.
При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефон.
За всички продукти в магазина важат гаранционните условия на производителя.

РЕКЛАМАЦИЯ:
• На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Атлия ЕООД и му се изпраща верния за сметка на Атлия ЕООД.
• На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
• Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
• При предяввяване на рекламация в срок до 14 (четиринадесет) дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.
• Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:
• За да е валидна гаранцията трябва да имате издадена касова бележка или друг документ, удостоверяващ покупка. При възникване на проблем или повреда, вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон.
• След приемане на рекламацията като основателна, Атлия ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка;
2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност;
3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, Атлия ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.
• При отхвърляне на предавената рекламация Атлия ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за негова сметка.
• Ако в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за становището, клиентът не потърси стоката си, Атлия ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния й притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте online магазина.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от електронния магазин, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0886 702 001 или на e-mail: eshop@9plus.bg .

Горе